(02) 456-7890 info@murielissard.com

เลี้ยงเด็กอย่างไรดี

Fashion-Week-Paris-collection-2012-2013

เมื่อเด็กเคยชินกับการที่จะต้องทำเพราะได้ของ ก็จะสร้างนิสัยเคยตัวให้เด็ก นั้นเป็นวิธีเล่นอีกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ควรระมัดระวังในการเลี้ยงดูลูก การท้าทายตัวเองถือว่าเป็นการเรียกร้องชนิดหนึ่งเพื่อเดิมพันกับจิตใจตัวเองว่าจะทำได้ตามที่ตั้งใจไว้กับการที่จะทำบางเรื่องให้ประสบผลสำเร็จได้ หลายครั้งที่มนุษย์สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองโดยการตั้งรางวัลให้ตัวเองเหมือนถูกใจ ไม่เห็นด้วยกับการเอาสัตว์มาเล่นแบบนี้ เพราะมันเหมือนเป็นการทรมานสัตว์ สัตว์มันก็มีชีวิต มันก็รักชีวิตของมันเหมือนกับคน แต่คนกลับใจดำทำร้ายสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งที่สัตว์ให้มนุษย์ตั้งหลายอย่าง เป็นทั้งอาหาร

Fashion-Revolution-Day-1-750x1060สัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยได้ออกกฎหมายคุมครองสัตว์ดังกล่าวหรือไม่ เห็นด้วยกับการทำกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุมครองสัตว์ถ้ามีกฎหมายแล้วก็ดีไป จะได้จับคนทำผิดมาลงโทษได้ คนชอบทำอะไรแปลกๆ เคยเห็นแต่เขาวิ่งม้า แข่งม้า แต่นี้กลับมีวิ่งวัว วิ่งควาย การตั้งเป้าหมายว่าในทุกปีหลังจากที่เรียนจบมหาลัยแล้วจะต้องพาตัวเองเที่ยวในต่างประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นี้ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการเล่นการพนันกับตัวเองอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำชนิดที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง ไม่ทำร้ายใครเหมือนการกระทำที่เป็นอบายมุข เพราะเป็นการกระตุ้นตนเองให้ทำตามเป้าหมาย และการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายในลักษณะนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นการกระทำว่าในหนึ่งวันจะต้องทำงานให้เสร็จอย่างน้องสองถึงสามงาน ทั้งที่การวิ่งควายเป็นประเพณีโบราญ จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อให้คนตระหนักถึงการทำนาของชาวนาสมัยก่อนว่าต้องใช้ควายไถนา แต่การอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้กลับเริ่มถูกลืมไปเรื่อยๆ คนสมัยใหม่เริ่มไม่รู้จักการใช้ความไถนา เพราะทุกวันนี้ชาวนาหันมานิยมใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ใช้รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องหว่านเมล็ด สารพัดวิธีที่คนนำมาใช้ จนเด็กรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจผิดว่าควายเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อทำการแข่งขันพนัน อยากให้คนหันกลับมาให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้บ้าง

ตู้เกมผลิตขึ้นมาเพื่อนเล่นเกมให้ความเพลิดเพลินเกี่ยวกับเกมจึงไม่ได้มีความผิดตามกฎหมาย เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการเล่นเกมตามตู้เกมที่เด็กชอบไปนั่งเล่นกันนั้นเป็นการกระทำที่ผิดแต่ความจริงแล้วตู้เกมก็เป็นเพียงแค่เกม คนต่างหากที่เอาเกมไปเล่นเป็นการพนันจนคิดไปเองว่าตู้เกมคือการกระทำที่ผิด