7 จุดอันตรายที่มักพบเชื้อโรคในห้องน้ำ

โถส้วม และห้องน้ำ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย ควรเลือกใช้ห้องน้ำที่สะอาด ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกลอนประตู ขันน้ำ ปุ่มชักโครก โดยตรง ปิดฝานั่งทุกครั้งที่กดชักโครก ไม่ยืนบนโถส้วม และทำความสะอาดโถส้วมให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้ เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอย่างดี ทางที่ดีถ้าเป็นห้องน้ำที่บ้านก็หมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อลดการสะสมเชื้อ

7 จุดอันตรายที่มักพบเชื้อโรคในห้องน้ำ

จุดที่มักพบเชื้อโรคในห้องน้ำ ห้องน้ำที่หมายถึงนี้รวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่บ้าน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำโรงแรม โดยสรุปเอาไว้ ดังนี้

1. ลูกบิด/กลอนประตูห้องน้ำ ตอนเข้ามาไม่เท่าไหร่ ตอนจะบิดออกนี่สิน่ากลัว

2. ชักโครก กดเสมอเมื่อใช้เสร็จ เจอเชื้อโรคเต็มๆ

3. สายฉีดน้ำชำระ เวลาใช้จะสัมผัสใกล้กับเชื้อมากที่สุด

4. สบู่ล้างมือ แบบเปิดเติมสบู่เหลวลงไปในภาชนะเดิม (แบบบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง)

5. เครื่องเป่ามือ

6. ฝักบัวอาบน้ำพลาสติก

7. แปรงสีฟัน